SENAMROBIK, TAKLIMAT DISIPLIN & PENDAFTARAN KOKURIKULUM T1

20 MAC 2023, STADIUM MINI SMI< Ll<TP BELITONC • Aktiviti Senamrobik dilaksanakari kerana dapat mencegah penyakit jantung dan dapat mengekalkan kesihatan badan. Sebelum aktiviti senamrobik , semua pelajar diberikan taklimat terlebih dahulu oleh Guru Bertugas. Semua pelajar memanaskan badan terlebih dahulu sebelum aktiviti senamrobik bermula. semua guru juga turut serta untuk menjalankan aktiviti tersebut.

Program Takllmat Dlsiplln dan Peraturan Sekolah dijalankan untuk menyedarkan pelajar agar mematuhi peraturan sekolah setiap masa. Guru disiplin lelaki (Cikgu Shamrin) memberikan Taklimat Disiplin kepada pelajar lelaki manakala guru disiplin perempuan (Cikgu Adibah) memberikan Taklimat Disiplin kepada pelajar perempuan. Hal lnl telah member! peringatan bahawa bagi pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan mengikut kesalahan yang dilakukan.

Program Suaikenal dan Pendaftaran Kokurikulum bagi Pelajar Tingkatan 1 dilaksanakan untuk mengagihkan pelajar-pelajar dalam 3 bahagian iaitu Pasukan Badan Beruniform (PBB) , kelab persatuan dan sukan permainan agar mereka dapat menjalankan aktlvltl yang dljalankan oleh kelab yang telah didaftarkan pada

Comments are closed.