TAKWIM

March 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01/03/2020 02/03/2020

SEGAK 1

SEGAK 1

Mesyuarat 3K (1)

Mesyuarat 3K (1)
03/03/2020

SEGAK 1

SEGAK 1

Mesyuarat HEM (2)

Mesyuarat HEM (2)
04/03/2020

SEGAK 1

SEGAK 1

Kelab & Persatuan (3)

Kelab & Persatuan (3)

Motivasi PT3 & SPM

Motivasi PT3 & SPM
05/03/2020

MQSS Daerah Kluang 2020

MQSS Daerah Kluang 2020

Keputusan SPM 2019

Keputusan SPM 2019
06/03/2020 07/03/2020
08/03/2020

Penilaian Kurikulum 1

Penilaian Kurikulum 1
09/03/2020

Penilaian Kurikulum 1

Penilaian Kurikulum 1
10/03/2020

Penilaian Kurikulum 1

Penilaian Kurikulum 1

Pemeriksaan Disiplin

Pemeriksaan Disiplin
11/03/2020

Kelab & Persatuan (4)

Kelab & Persatuan (4)

Latihan Kebakaran

Latihan Kebakaran
12/03/2020

Kem Kepimpinan Pemimpin Murid

Kem Kepimpinan Pemimpin Murid
13/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
14/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
15/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
16/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
17/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
18/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
19/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
20/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
21/03/2020

Cuti Pertengahan Penggal 1

Cuti Pertengahan Penggal 1
22/03/2020

Pentaksiran Psikometrik T4 (ITP)

Pentaksiran Psikometrik T4 (ITP)

Permohonan Biasiswa

Permohonan Biasiswa
23/03/2020

Hari Keputeraan Sultan Johor

Hari Keputeraan Sultan Johor
24/03/2020 25/03/2020

PBB (5)

PBB (5)

Mesyuarat Kurikulum & Dialog Prestasi (2)

Mesyuarat Kurikulum & Dialog Prestasi (2)
26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020
29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020

1M1S (8)

1M1S (8)
01/04/2020

Kelab & Persatuan (5)

Kelab & Persatuan (5)

Pentaksiran Psikometrik T5 (IKP) Program Mapping Future

Pentaksiran Psikometrik T5 (IKP) Program Mapping Future
02/04/2020 03/04/2020 04/04/2020

Comments are closed.