ENROLMEN


HAL EHWAL MURID . DISIPLIN


TINGKATANGURU TINGKATANLPJUMLAH
1 APn. Hairani bint Alias151530
1 BPn. Azyyati binti Ahmad151530
1 CEn. Rahmat bin Yusof141428
2 APn. Nor Azzyean Nadia binti Abu121022
2 BPn. Tumiah binti Zakaria131225
2 CEn. Mohd Shawarudin bin Ibrahim13922
3 AEn. Noraziz bin Ahmad131225
3 BPn. Siti Aishah binti Othman151025
3 CEn. Muhamad Adnan bin Samuri91019
4 S2Pn. Hjh. Kamalia binti Ibrahim51116
4 S3En. Mohamad Shamrin bin Jamain61218
4 DPn. Nor Azah binti Ab Aziz15015
4 PVMAPn. Hidayah binti Abdul Hamid21214
5 S2Pn. Muzaitul Akmar binti Mohammad21325
5 S3En. Mustafa Kamal bin Yahya101222
5 DEn. Azhar bin Rezali16016
5 PVMAPn. Siti Masnurin binti Zain61016
PKPn. Ruzaifizah Mohd Alwi426
 JUMLAH185178363

PENYELARAS TINGKATAN

  • Tingkatan 1 – Pn. Norlela binti Mijan
  • Tingkatan 2 – Pn. Azlina bint Boko
  • Tingkatan 3 – Pn. Hjh. Nik Fauziah bnti Nik Husein
  • Tingkatan 4 – Pn. Wan Norhafiza binti Wan Ibrahim
  • Tingkatan 5 – En. Abdul Ghaffar bin Abu Bakar

Comments are closed.