PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KURIKULUM . PEPERIKSAAN


Untuk muat turun bahan, sila klik pada tulisan berwarna..


MAKLUMAT AM

Carta Organisasi JK PBS
Surat-surat Siaran Lembaga Peperiksaan Malaysia
Surat Pekeliling Ikhtisas 9/2016 Pelaksanaan KSSM Secara Berperingkat Mulai Tahun 2017
Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
Slaid Penerangan KSSM Oleh BPK
Instrumen Penjaminan Kualiti PBS
Panduan Penjaminan Kualiti PBS


 

PBS MENENGAH ATAS

Panduan Pentaksiran Kerja Amali Sains SPM [PEKA SAINS SPM-1511/3]
Reka Cipta Tema Tugasan Kerja Kursus SPM 2018
Manual Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta 3763/3 Mulai SPM 2018
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Bahasa
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Kemanusiaan
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Sains & Matematik
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Teknik & Vokasional

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (KSSM) & TEMPLAT PELAPORAN
DSKP Reka Cipta T4    Templat Pelaporan Reka Cipta T4
DSKP Pertanian T4    Templat Pelaporan Pertanian T4
DSKP Prinsip Perakauanan T4    Templat Pelaporan Prinsip Perakauanan T4
DSKP Ekonomi T4    Templat Pelaporan Ekonomi T4
DSKP Reka Cipta T5    Templat Pelaporan Reka Cipta T5
DSKP Pertanian T5    Templat Pelaporan Pertanian T5
DSKP Prinsip Perakaunan T5    Templat Pelaporan Prinsip Perakauanan T5
DSKP Ekonomi T5    Templat Pelaporan Ekonomi T5


 

PBS MENENGAH RENDAH

Analisis PBS 2016
Buku Informasi PBS
Carta Organisasi JK PBS
Panduan Pengurusan PBS
Takwim Peperiksaan & Pentaksiran 2017
Jadual Pengoperasian PBS Mata Pelajaran – TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (KSSM) / PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (KBSM)

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3
Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Matematik Matematik Matematik
Sains Sains Sains
Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Islam Pendidikan Islam Pendidikan Islam
 – Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
Sejarah Sejarah Sejarah
Geografi Geografi Geografi
Reka Bentuk & Teknologi KHB KT KHB KT
 – KHB ERT KHB ERT

TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3
Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Matematik Matematik Matematik
Sains Sains Sains
Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Islam Pendidikan Islam Pendidikan Islam
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
Sejarah Sejarah Sejarah
Geografi Geografi Geografi
Reka Bentuk & Teknologi KHB KT KHB KT
KHB ERT KHB ERT

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK-PPsi

Pengenalan
Inventori Tret Personaliti (ITP)
Inventori Minat Kerja (IMK)
Pendokumentasian
Borang Umum Profil Psikometrik
Borang Jawapan Psikometrik – Inventori Tret Personaliti (ITP)
Panduan Pentadbiran Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 3

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM-PAJSK

BUKU PANDUAN SEGAK
Pengenalan PAJSK
Brosur SEGAK

Lampiran A
Lampiran C
Lampiran D

PENTAKSIRAN KBAT

Buku Pentaksiran KBAT
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Bahasa
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Kemanusiaan
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Sains & Matematik
Item Contoh Pentaksiran KBAT Bidang Teknik & Vokasional

SOALAN LAZIM PBS

Soalan-soalan Lazim Pentaksiran Berasaskan Sekolah

RINGKASAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 


Comments are closed